Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka prywatności

 1. DANE OSOBOWE W SKLEPIE INTERNETOWYM
  10.1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców/Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Sprzedawca.
  10.2. Dane osobowe Usługobiorców/Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu Internetowego zbierane są – zgodnie z wolą Usługobiorcy/Klienta – w celu realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej, a także […]
  10.3. Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego:
  10.3.1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
  10.3.2. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.
  10.4. Usługobiorca/Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Żądanie w tym zakresie może zostać złożone na przykład:
  10.4.1. pisemnie na adres:ul.Bohaterów warszawy 2/2 75-211 Koszalin ;
  10.4.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 4men.sklep@gmail.com
  10.5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Sklepu Internetowego przed zawarciem danej umowy.

potrzbujesz pomocy ?

Odpowiemy na wszelkie pytania.

napisz do nas

dane

kontaktowe

4MEN
Koszalin 75-211
ul. Bohaterów Warszawy 2/2

tel. 789-395-164

4men.sklep@gmail.com